Przemysław Danel

"CarFinderGarage"

ul. Wyzwolenia 61
43-300 Bielsko-Biała

tel: +48 507 444 545
email: p.danel@carfinder.pl